VPOIS

VPOIS

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ ODBORNÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (VPOIS)

Aktuální informace o léčivých přípravcích společnosti S&D Pharma CZ, spol. s r.o. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Přípravky hrazené ze zdravotního pojištění jsou označeny symbolem Přípravky hrazené ze zdravotního pojištění.

Přípravky dostupné jsou uvedeny tučně a jsou označeny symbolem Přípravky dostupné na trhu.

Kontakt na VPOIS a bližší informace o produktech

na čísle: +420 605 247 675
nebo na e-mailu: office@sdpharma.cz

Kontakt ohledně skladových zásob:
telefon: +420 296 303 382

Kontakt v záležitosti farmakovigilance:
e-mail: pharmacovigilance@sdpharma.cz