SLUŽBY

Vaši akcionáři vám důvěřují, že dokážete distribuovat a propagovat výrobky na našem trhu způsobem, který posílí dobré jméno těchto výrobků a povede rovněž k pozitivním ekonomických výsledkům. Dovolte nám, abychom vás na této cestě podpořili.

Pokud si zvolíte společnost S&D Pharma CZ za partnera, nebudete muset budovat nákladnou infrastrukturu, platit vysoké cestovní výdaje nebo vytvářet nové prodejní a distribuční kanály. S&D Pharma CZ vám okamžitě poskytne platformu potřebnou pro uvedení vašich výrobků na trh včetně veškeré potřebné profesionální podpory. Se společností S&D Pharma CZ získáte okamžitý přístup ke zkušenému týmu se specialisty na registraci, marketing, distribuci a prodej.

Náš tým tvoří vedle interních členů také externí odborníci: najdete v něm lékaře, farmaceuty, techniky i právníky s úzkými vazbami na farmaceutické, lékařské i vědecké komunity a s dokonalým přehledem o aktuálním dění v právním i obchodním prostředí.  Máme tak veškeré potřebné znalosti a zkušenosti pro úspěšnou realizaci všech fází procesu registrace, dovozu a propagace léčivých přípravků, doplňků stravy nebo zdravotnických prostředků.

Úzce spolupracujeme se čtyřmi největšími farmaceutickými distributory v České republice a u dvou z nich provozujeme konsignační sklady. Díky této distribuční síti vám můžeme zaručit, že se vaše výrobky dostanou do každé lékárny v zemi.

Přenechte nám starosti s registračními otázkami, problematikou dodržování právních předpisů a patentových náležitostí, stejně jako s distribucí, obchodem, vztahy se zákazníky a marketingem.

Staneme se vaším zástupcem v České republice, který převezme zodpovědnost za vše od obchodu po marketing.

REGISTRACE A DOVOZ

Pro naše klienty jsme schopni zajistit:

– Registraci léčivých přípravků

– Komunikaci s příslušnými úřady pro kontrolu léčiv, včetně zajištění konzultačních schůzek

– Notifikaci zdravotnických prostředků a doplňků stravy

– Návrh balení a tiskových materiálů

– Schválení cen pro dovoz a distribuci léčivých přípravků

– Dovoz léčivých přípravků z členských i nečlenských zemí EU

– Zabezpečení kompletního procesu propouštění léčivých přípravků ze zemí mimo EU do volného oběhu v rámci EU

– Kontrolu patentů v daném teritoriu

– Registraci ochranných známek (™) v teritoriu

– Podporu v oblasti farmakovigilančních aktivit při současném dodržování předpisů EU

Díky znalostem, dovednostem a pověsti, které se těšíme u registračních autorit farmaceutického průmyslu, jsme schopni pomoci našim klientům uvést na trh jejich výrobky a v případě potřeby chránit jejich zájmy.

Za posledních 18 let se nám podařilo díky rozsáhlým odborným znalostem a zkušenostem našich dvou registračních manažerů a externích specialistů a konzultantů zajistit schválení a registraci velkého počtu léčivých přípravků.

 

DISTRIBUCE

Než se lék dostane z továrny do rukou pacienta, musí absolvovat řadu kroků.

Distribuční infrastruktura společnosti S&D Pharma CZ poskytuje výrobcům možnost dodávat výrobky z jejich portfolia bezpečně, bez rizika a efektivně až na místo, kde jsou vydávány nebo podávány.

Naše analytická řešení upravená na míru našim potřebám v reálném čase sledují skladování, manipulaci a vydávání léčivých i neléčivých produktů v celém dodavatelském řetězci. Tento proces je podporován jak systémem řízení zákazníků, tak systémem řízení zásob. Trvale monitorujeme potřeby na trhu, chování zákazníků i konkurence, a to jak na regionální, tak celostátní úrovni. To nám umožňuje rychle reagovat na měnící se potřeby trhy a velmi rychle se jim přizpůsobit. Tento přístup zajišťuje efektivní průběh procesů i konkurenční postavení na trhu.

S&D Pharma CZ provozuje konsignační sklady u dvou hlavních českých distributorů Pharmos a Phoenix a úzce spolupracuje i s dalšími dvěma významnými farmaceutickými distributory v České republice.

MARKETING, OBCHOD A OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

Optimalizujeme přístup, zajišťujeme hodnotu

 

Naše široké portfolio propagačních a marketingových služeb umožní přípravu a realizaci na míru připravené marketingové strategie pro každý přípravek a ověření její efektivity v prodejních výsledcích. S&D Pharma CZ usnadní přístup k vašim léčivým přípravkům i zdravotnickým prostředkům a zajistí, že se poselství vaší značky dostane až k pacientům, lékařům a lékárnám. K tomu využívá širokou škálu marketingových aktivit, jako např.:

 

– Analýza trhu pro jednotlivé produkty, konkurenční pozice
– Návrh a realizace propagačních aktivit
– Reklama v periodikách a na internetu pro konečné spotřebitele
– Marketingové kampaně s vybranými farmaceutickými řetězci
– Reklamní materiály
– Příprava reklamních materiálů
– Merchandisingové kampaně a kampaně v místě prodeje (POS)
– Spolupráce s VIP a KOL
– Podpora pacientských organizací
– PR kampaně pro zdravotnické prostředky a doplňky stravy
– Poskytování zpětné vazby z terénu

 

Naším cílem je trvalá propagace výrobků našich zákazníkům za pomoci kvalitních služeb, společného plánování a organizování aktivit, jejichž účelem je dosažení nejlepších ekonomických výsledků při dodržování etických pravidel vůči konečným spotřebitelům a odborným lékařům.
Pro tyto účely jsme vytvořili tým specializovaných obchodních zástupců, kteří působí v terénu a jsou v přímém kontaktu s lékaři i lékárnami.
Obchodní aktivity našich zástupců jsou organizovány podle teritoriálních a funkčních principů a zohledňují typ vybraných marketingových kampaní.
Náš kreativní tým obchodních zástupců v terénu je schopen efektivně proměnit marketingové nápady v konkrétní akce a přispět tak k vyššímu prodeji vašich výrobků.

Vytvořeno - Jan Brlica - Grafik Brno