Informace pro nevidomé a slabozraké:

PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍBALOVÉ INFORMACE (PIL)
VE VHODNÉM FORMÁTU SE INFORMUJTE NA TEL. Č. +420 603 207 192